Deze foto vanwege de dramatische week van Wouter Weylandt