De deelnemers worden in Bolsward gestart in 23 groepen van ruim 600 fietsers. De eerste groep vertrekt  ’s morgens om 5 uur precies. Daarna wordt om de 8 minuten een volgende groep gestart. De laatste groep (groep 23) start om 7.56 uur. Aan de start wordt medewerking verleend door een drietal muziekkorpsen, het stadsdraaiorgel Omke Romke en de Boalserter Skotsploech. Zij brengen de fietsers naar de eerste controlepost, waar kan worden begonnen aan de 240 km. lange tocht langs de Elf Friese Steden.Tot 24.00 uur hebben de deelnemers de gelegenheid om zich in Bolsward af te melden bij de finishcontrole.

Het behoeft geen betoog dat langs de route duizenden toeschouwers aanwezig zijn om de fietsers aan te moedigen. Het zijn beelden zoals we die allemaal wellicht herkennen van de elfstedenschaatstochten in 1985, in 1986 en van zaterdag 4 januari 1997 toen duizenden schaatsers naar de finish van de elfstedentocht op de Bonkevaart in Leeuwarden werden gejuicht.

Website Friese Elfsteden Rijwieltocht